"Przedmiotem umowy było świadczenie przez operatora usług pocztowych na rzecz spółki Cyfrowy Polsat, tj. prowadzenie obsługi w zakresie odbierania korespondencji, doręczania korespondencji do adresatów oraz obsługi zwrotów korespondencji niedoręczonej. […] Przedmiotem umowy było świadczenie przez operatora na rzecz spółki Polkomtel usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek" - czytamy w komunikacie.

Umowy zostały wypowiedziane ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym upływa okres wypowiedzenia, tj. 31 sierpnia, podano również.

"Przyczyną wypowiedzenia ww. umów jest brak ekonomicznego uzasadnienia dla kontynuowania ich realizacji. W związku z wypowiedzeniem umów, które były nierentowne, przewidywanym skutkiem finansowym ich wypowiedzenia powinno być zmniejszenie strat generowanych ich wykonywaniem" - czytamy dalej.

InPost to spółka z Grupy Integer.pl, notowana na GPW w Warszawie od października 2015 roku.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - Inpost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty Inpost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

>>> Czytaj też: Unia straciła 888 mln euro w wyniku oszustw finansowych w 2015 roku