"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia pokryć stratę poniesioną przez spółkę w roku obrotowym 2015 z zysków z lat następnych.

Rank Progress odnotowało 50,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 59,7 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 18,55 mln zł wobec 29,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Do głównych inwestycji realizowanych przez grupę należą wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe, parki handlowe oraz galerie handlowe ulokowane w średniej wielkości miastach. Od 2013 roku Rank Progress zajmuje się również projektami deweloperskimi z zakresu gospodarowania odpadami. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)