MR spodziewa się, że deflacja średnioroczna w tym roku na poziomie 0,4 proc., a stopa bezrobocia na koniec grudnia 2016 r. wyniesie 9,2 proc. (PAP)