Akcjonariusze Wasko przeznaczyli kwotę 6,38 mln zł, czyli 0,07 zł na akcję, na wypłatę dywidendy, podała spółka."Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 30 czerwca 2016 roku, a dniem wypłaty dywidendy dzień 29 lipca 2016 roku" – czytamy w komunikacie.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w sierpniu 2001 r.

(ISBnews)