KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 17% r: r do 5,29 mld zł w I-V br.


Warszawa, 06.07.2016 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 5,29 mld zł w okresie styczeń-maj br. i był niższy o 17% r/r, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Wynik z odsetek wzrósł o 8% r/r do 15,34 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 5,15 mld zł i był niższy o 5,5% w ujęciu rocznym.
Wynik z działalności bankowej wzrósł o 2,6% do 23,75 mld zł w okresie styczeń-maj 2016 r.
Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 12,3% r/r do 6,91 mld zł.
Koszty działalności banków wzrosły o 13,5% r/r do 13,16 mld zł w okresie pięciu miesięcy br.
Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 2,56 mld zł, co oznacza spadek o 5,2% w skali roku.
Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 17,08% na koniec marca br. (wobec 14,89% rok wcześniej), a współczynnik kapitału Tier 1 - 15,68% (wobec 13,56% rok wcześniej).
(ISBnews)