W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 22,44 zł. W piątek po godz. 10:40 kurs wynosił 22,99 zł.

"Oczekiwanemu dwucyfrowemu wzrostowi zysków na akcje towarzyszy pokaźna i powtarzalna stopa dywidendy brutto, co zwiększa atrakcyjność ekspozycji na walory ABS" - czytamy w raporcie.

Broker szacuje, że spółka zwiększy w tym roku wynik netto do 41,4 mln zł przy przychodach 171,7 mln zł.

(ISBnews)