Zysk operacyjny wyniósł 17,69 mln zł wobec 17,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 154,28 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 132,54 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 12,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 273,77 mln zł w porównaniu z 235,79 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2016 roku grupa zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich kanałach detalicznych: Vistula - wzrost o 18,9 mln zł (+ 24%) Wólczanka - wzrost o 4,4 mln zł (+14%), Deni Cler Milano - wzrost o 2,2 mln zł ( +12%) Wzrost sprzedaży detalicznej związany jest ze wzrostem sprzedaży z 1m2 oraz rozwojem sieci sprzedaży. Nowo otwierane salony powodują wzrost powierzchni handlowej generującej wyższe przychody" - czytamy w raporcie.

Marża brutto na sprzedaży segmentu odzieżowego w I półroczu 2016 roku wyniosła 89,7 mln zł i była o 14,0% wyższa od wygenerowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

"W sprzedaży detalicznej obserwujemy wzrost udziału sprzedaży internetowej w sprzedaży detalicznej. Sprzedaż internetowa cechuje się mniejszą marżą w stosunku do tradycyjnej sprzedaży w salonach. Powoduje to zmniejszenie wskaźnika marży brutto w relacji do przychodów, który w I półroczu 2016 roku wyniósł 52,9% w stosunku do 53,5% w I półroczu 2015 roku" - czytamy dalej.

Przychody w segmencie jubilerskim grupy kapitałowej Vistula Group w I półroczu 2016 roku wyniosły 104,1 mln zł i były wyższe o 15,5 mln zł niż rok wcześniej (o 17,5%). Vistula podała, że wzrost sprzedaży segmentu jubilerskiego został osiągnięty dzięki rosnącej sprzedaży z 1 m2 oraz zwiększeniu powierzchni sprzedaży (wzrost powierzchni o 11,4% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku).

Marża brutto na sprzedaży segmentu jubilerskiego w I półroczu 2016 roku wyniosła 54,0 mln zł i była o 18,3% wyższa r/r. Wskaźnik marży brutto przyrównany do przychodów wzrósł do poziomu 51,9% w I półroczu 2016 roku w stosunku do 51,5% rok wcześniej.

Vistula podała, że dzięki korzystnym tendencjom w zakresie działalności finansowej w ramach segmentu odzieżowego osiągnęła wzrost zysku netto w I półroczu 2016 roku o 0,4 mln zł w porównaniu do I półrocza 2015 roku. Wynik netto segmentu jubilerskiego uległ znaczącej poprawie (o 40% r/r) i w I połowie 2016 roku wyniósł 5,2 mln zł w stosunku do 3,7 mln zł w I połowie 2015 roku.

Na koniec I półrocza 2016 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się do ok. 28,6 tys. m2. Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 7,8% natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 11,6%.

Sieć sprzedaży detalicznej, liczyła ponad 330 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka i Deni Cler.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2016 r. wyniósł 6,08 mln zł wobec 6,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. W 2015 r. spółka miała 518 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)