"Wyraża się zgodę na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci oznaczonej części Kopalni Węgla Kamiennego 'Borynia - Zofiówka - Jastrzębie' Ruch 'Jas-Mos' na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu, w ramach procesu restrukturyzacji grupy kapitałowej JSW, z wykorzystaniem trybu przewidzianego w art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego" - czytamy w uchwale.

Akcjonariusze wyrazili także zgodę na zgodę na odstąpienie od przetargu i zbycie przez JSW bezprzetargowo 399 638 akcji spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" (WZK Victoria) na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu i Towarzystwa Finansowego "Silesia" za cenę nie niższą niż 350 mln zł, z zastrzeżeniem ewentualnych mechanizmów korekty ceny.

Przekazanie aktywów nieprodukcyjnych Ruchu Jas-Mos do SRK i sprzedaż WZK Victoria jest elementem programu restrukturyzacji grupy kapitałowej JSW na lata 2016-2025.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)