KGHM

KGHM w sierpniu zapłacił 116,656 mln zł podatku od wydobycia niektórych kopalin - wynika z danych Ministerstwa Finansów.>>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) prowadzi spory prawne z Urzędem Regulacji Energetyki (URE) w sprawie kary za niewykonanie w 2014 r. obligo gazowego, podała spółka. >>>>

Robyg

Reklama

Spółki z grupy Robyg uznały w przychodach szacunkowo 475 lokali w III kwartale 2016 r., podała spółka.>>>>

PlayWay

Cena akcji PlayWay w pierwotnej ofercie publicznej została ustalona na 52 zł, podała spółka. Inwestorom zaoferowanych zostanie 1,2 mln akcji, czyli maksymalna liczba przewidziana w prospekcie emisyjnym.>>>>

Marvipol

Segment deweloperski Marvipolu sprzedał 48 mieszkań i lokali usługowych we wrześniu (-28% r/r) oraz narastająco od stycznia - 420 (+3% r/r), podała spółka. Liczba mieszkań i lokali usługowych uznanych w przychodach narastająco od początku roku do końca III kwartału 2016 wyniosła 491 (+199,4% r/r). >>>>

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso dokonał warunkowego przydziału 100 000 obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka. >>>>

Skarbiec Holding

Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują 3 listopada br. o wypłacie 3,08 zł dywidendy na akcję z zysku netto za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2016 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

HubStyle

HubStyle dokonał przydziału 1 100 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 1,1 mln zł, podała spółka.>>>>

Przychody ze sprzedaży w segmencie modowym HubStyle wyniosły w sierpniu br. 0,9 mln. zł, co oznacza wzrost o 107% r/r, poinformowała spółka. Od początku roku segment sprzedaży odzieży wypracował już 8,22 mln zł, podano również.>>>>

Projprzem

Grupa Kapitałowa Immobile zwiększy w drodze wezwania udział w kapitale zakładowym Projprzem do 44,39%, tj. 34,91% w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu z 41,96% (32,997% głosów), podał Projprzem. >>>>

Altus TFI

Altus TFI w ramach oferty skupu akcji własnych nabył 5 mln akcji (8,57% kapitału i 7,6% głosów) po cenie 16 zł za sztukę w celu ich umorzenia, podała spółka. >>>>

WSiP

Obligacje Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych (WSiP) serii WSIP01250917 zostały wycofane z obrotu w ASO (Catalyst) w związku z dokonaniem ich przedterminowego wykupu i umorzeniem, podała spółka. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. to największy wydawca na polskim rynku, z najszerszą ofertą materiałów edukacyjnych. Obligacje spółki są notowane na rynku Catalyst.

KGHM Polska Miedź, PZU, GPW, Grupa Azoty

Po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) nadzór nad KGHM Polska Miedź przejdzie do Ministerstwa Energii, zaś nad PZU - do Ministerstwa Rozwoju, poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. GPW najprawdopodobniej trafi pod nadzór Ministerstwa Finansów, a Grupa Azoty - resortu energii lub rozwoju, dodał. >>>>

Action

Action w restrukturyzacji miał wstępnie 227 mln zł obrotów we wrześniu, podała spółka. >>>>

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper oddał do użytku 147 mieszkań w etapach Ia i Ib osiedla Lokum Victoria, poinformowała spółka. Do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie sprzedano poziom 97% lokali, podano również. >>>>

Polnord

Według danych ważonych udziałem Polnordu w poszczególnych spółkach grupy, Polnord sprzedał netto 782 lokale w okresie od stycznia do września 2016 roku, podała spółka. W tym okresie deweloper przekazał klientom 665 lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym. >>>>

Netia

Aster Papazyan, który ostatnio zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego w firmie easyPack - operatorze paczkomatów InPost, obejmie 2 listopada stanowisko dyrektora generalnego Rynku B2B w Grupie Netia, podał telekom.>>>>

Getback

Obligacje serii EA Getback o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek, 10 października, podał Getback. >>>>

i2 Development

i2 Development Ogrody Jordanowskie - spółka zależna i2 Development - uzyskała ostateczne pozwolenia na użytkowanie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jordanowskiej 76 i ul. Ks. Jana Dzierżonia 32, 34, 36, 38 we Wrocławiu, obejmujących 85 mieszkań, podała spółka. >>>>

Atal

Atal dokonał wykupu wszystkich obligacji serii B, których wartość wykupionych wyniosła 17,6 mln złotych, poinformowała spółka. Obligatariusze otrzymali odsetki w łącznej wysokości 0,6 mln zł, a wykup nastąpił ze środków własnych spółki, podano również. >>>>

ZUE

ZUE złożyło ofertę z najniższą ceną - 281 mln zł netto - w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych na prace na liniach nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola, podała spółka. >>>>