Średnie wydobycie ropy wynosiło 787 bbl/d, zaś gazu 1,3 Mmcf/d. Szacunkowe ceny zrealizowane przez spółkę w III kwartale wyniosły 43,17 USD/bbl oraz 4,53 USD/Mcf.

"Spadek w stosunku do poprzedniego kwartału wynikał z awarii pomp na odwiertach CS-3 oraz CS-1 na koncesji Chouech ES Saida, która obejmowała łącznie 78 dni przestoju, ponieważ części zamienne musiały być sprowadzane z zagranicy. Odwierty wznowiły już produkcję - CS-3 na początku września, zaś CS-1 na początku października" - czytamy w komunikacie.

Dotychczasowe wydobycie w październiku wynosi średnio w przybliżeniu 1 214 boe/d, na co składa się 889 bbl/d ropy oraz 1,95 MMcf/d gazu, podano także.

"Spółka nadal będzie się koncentrować na cięciu kosztów w możliwie szerokim zakresie z jednoczesnym utrzymaniem obecnego poziomu wydobycia w Tunezji. Budżet na rok 2016 będzie na bieżąco weryfikowany w przypadku, gdy kierownictwo uzyska pewność, iż obecne ceny ropy mogą się utrzymać, a jednocześnie dostępne będzie finansowanie umożliwiające wznowienie prac wiertniczych" - czytamy dalej.

W Rumunii, w oczekiwaniu na zatwierdzenie przedłużenia Koncesji Satu Mare o Etap 3, Serinus pracuje nad przejściem do fazy produkcji próbnej w ramach odkrycia z odwiertu Moftinu-1001.

Spółka analizuje także szereg możliwości finansowania dalszego zagospodarowania złóż w Rumunii i w Tunezji, podano także.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą w Tunezji.

(ISBnews)