Podczas wtorkowej sesji sejmiku radni przyjęli dwa apele związane z komunikacją w Opolskiem. Mają one zostać przekazane m.in. rządowi, parlamentarzystom z woj. opolskiego, władzom samorządowym i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółkom kolejowym.

„Szlaki komunikacyjne przebiegające przez teren województwa opolskiego są bardzo obciążone ruchem, co wywołuje wiele negatywnych skutków, a linia kolejowa E 30 oprócz ważnego połączenia na kierunku wschód – zachód stanowi odcinek (...) korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk” - napisali radni, zwracając się do premier Beaty Szydło.

Pierwszy z przyjętych we wtorek apeli dotyczy przywrócenia połączeń międzywojewódzkich na linii kolejowej Kraków – Kudowa Zdrój (przez Nysę, Kędzierzyn-Koźle i Katowice). Radni argumentują, że likwidacja tych połączeń znacznie ograniczyła mieszkańcom możliwości dotarcia do pracy, szkoły czy w celach turystycznych do miejscowości położonych województwach: śląskim, dolnośląskim, małopolskim i opolskim. Uważają, że wznowienie takiego połączenia przyczyniłoby się do ożywienia regionu, dałoby możliwość sprawnego i tańszego podróżowania.

W drugim apelu radni domagają się budowy obwodnic Myśliny, Kędzierzyna-Koźla, Niemodlina, Brzegu, Olesna, Strzelec Opolskich, Głubczyc, Prudnika oraz budowy nowego węzła autostradowego na A4 - w miejscowości Prószków/Ochodze. Zwrócili się w nim też o modernizację linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie oraz zwiększenie przepustowości poprzez budowę drugiego toru na odcinku Opole – Lubliniec przez Fosowskie.

Reklama

Sejmik zwrócił uwagę, że obwodnice Niemodlina, Myśliny i Kędzierzyna-Koźla (w ciągu dróg krajowych nr 46 i 40) zostały zaplanowane w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-23 i w związku z tym poczynione już zostały niezbędne przygotowania. W przypadku niektórych inwestycji aktualizowano dokumentację i wykupiono nieruchomości, w przypadku innych konieczny jest wybór koncepcji i przygotowanie dokumentacji, by rozpocząć prace projektowe.

W przyjętej uchwale sejmik podkreślił, że brak obwodnic Niemodlina i Myśliny skutkuje bardzo dużym natężeniem ruchu w tych miejscowościach. Z kolei obwodnica Kędzierzyna-Koźla to inwestycja od lat oczekiwana i niezbędna ze względu na jej lokalizację w centrum przemysłu chemicznego – argumentują radni.

Samorząd woj. opolskiego uważa, że z uwagi na systematycznie rosnący ruch samochodowy konieczna jest też budowa obwodnic w innych miejscowościach regionu. Przypominają, że proces inwestycyjny jest rozłożony na lata. Chcą budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 wraz z budową nowego mostu na Odrze, aby odsunąć ruch poza historyczną zabudowę śródmiejską i zwiększyć ilości przepraw mostowych na Odrze.

Z kolei nowy węzeł autostradowy ma poprawić skomunikowanie Opola z A4 i ruch z Opola w stronę południowej części regionu i pogranicza polsko-czeskiego. Radni chcą też budowy obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 z przystosowaniem tej drogi do parametrów drogi ekspresowej. Chodzi o udrożnienie ruchu, zwiększenie bezpieczeństwa i powiązania sieci komunikacyjnej z terenami inwestycyjnymi gminy Olesno

Sejmik apeluje też o budowę obwodnicy Strzelec Opolskich w ciągu drogi krajowej nr 94 jako drogi alternatywnej do autostrady A4, obwodnicy Głubczyc w ciągu drogi nr 38 w celu lepszego powiązania z pograniczem polsko-czeskim oraz budowy obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41.

Apelując o modernizację odcinka kolejowego Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie radni podkreślili, że linia E 30 Zgorzelec – Medyka (przez Wrocław, Opole, Kędzierzyn Koźle, Katowice, Kraków i Rzeszów), należąca do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, jest jedną z najbardziej obciążonych ruchem pasażerskim i towarowym trasą dwutorową w Polsce

Magistrala E 30 na terenie województwa opolskiego w ruchu pasażerskim obsługuje około 50 proc. wszystkich podróżnych kolei regionalnej, a w przypadku przewozów towarowych zapewnia tranzyt oraz obsługę strategicznych i ważnych z punktu widzenia gospodarki przedsiębiorstw – podkreślił opolski sejmik.

W opinii radnych inwestycja w zakresie zaproponowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe nie uwzględnia corocznie zwiększającego się ruchu kolejowego, a „brak perspektywicznego planowania może skutkować pogłębianiem niekorzystnych zmian w rozkładzie jazdy pociągów użyteczności publicznej marginalizując połączenia regionalne w godzinach szczytu przewozowego, które ze względu na ograniczenia techniczne, nie będą mogły spełnić oczekiwań w zakresie: dowozów, cykliczności, skomunikowań oraz efektywności".(PAP)