„Trzy pierwsze kwartały 2016 roku: przychody - 3 315 mln zł; zysk brutto ze sprzedaży - 175,3 mln zł; EBITDA - 25,4 mln zł; zysk z działalności operacyjnej EBIT - 23,6 mln zł; zysk netto - 13,1 mln zł; dług netto - 96,6 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Na skonsolidowane przychody Grupy wpłynął wzrost udziału sprzedaży krajowej realizowanej zarówno przez ABC Data, jak również przez iSource. Na wyniki finansowe wpływ miały wzrost kosztów operacyjnych, w tym w szczególności wzrost kosztów sprzedaży, oraz niższa marży brutto ze sprzedaży zrealizowana w I półroczu 2016 roku, która w trzecim kwartale br. uległa poprawie i jest wyższa niż wygenerowana w analogicznym okresie 2015 roku, podano w informacji.

Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku zostanie opublikowany 9 listopada.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)