Master Pharm odnotował szacunkowy skonsolidowany zysk netto w wysokości 4,66 mln zł w I-III kw. 2016 r. wobec 5,59 mln zł rok wcześniej według wstępnych danych, podała spółka."Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 32,5 mln zł wobec 31,09 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o kwotę 1,41 mln zł.

Skonsolidowany szacunkowy wynik brutto na sprzedaży grupy wyniósł 6,32 mln zł wobec 6,98 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o kwotę 0,66 mln zł.

Skonsolidowany szacunkowy wynik netto Grupy wyniósł 4,66 mln zł wobec 5,59 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek 0,93 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym Master Pharm odnotował w okresie 3 kwartałów br. wynik brutto 3,77 mln zł wobec 4,73 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 0,96 mln zł.

Jednostkowy szacunkowy wynik brutto na sprzedaży wyniósł 4,25 mln zł wobec 5,7 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 1,45 mln zł.

Z kolei jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 26,73 mln zł wobec 27,68 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 0,95 mln zł.

"Powyższe szacowane wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2016 roku zostały osiągnięte na poziomie skonsolidowanym przede wszystkim dzięki wzrostowi sprzedaży zrealizowanej przez Avet Pharma co jest wynikiem zwiększonej efektywności sprzedaży oraz wprowadzeniem nowych produktów w obszarze suplementów diety" - czytamy dalej.

Ze względu na strukturę produktową oraz restrukturyzację wewnętrzną klientów w realizowanych zamówieniach, sprzedaż zrealizowana przez Master Pharm w trzecim kwartale 2016 roku charakteryzowała się niższą aktywnością niż w roku ubiegłym, co wpłynęło na przychody i rentowność wyniku finansowego.

Na wynik finansowy miał również wpływ planowy wzrost kosztów wynagrodzeń w związku z zatrudnianiem nowych pracowników oraz większym obciążeniem zakładu produkcyjnego, a także wzrost planowy kosztów adaptacji i przygotowania zakładu w Łodzi do uruchomienia produkcji, podano także.

"Zarząd emitenta zwraca uwagę, że realizowane przychody, szczególnie w segmencie suplementów diety, nie mają charakteru powtarzalnego i zależą od zmieniającego się dynamicznie zapotrzebowania klientów grupy na poszczególne usługi i wyroby" - wskazano również w materiale.

Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za III kwartał 2016 roku mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości, zastrzeżono.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2016 r.

(ISBnews)