"Publikacja oferty stanowi realizację uchwały WZA z dnia 24 czerwca 2014 roku dotyczącej upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom oraz uchwały z dnia 8 czerwca 2016 roku dotyczącej upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub odsprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Oferty sprzedaży akcji składane w odpowiedzi na ofertę będą przyjmowane w dniach 10-22 listopada 2016 r. w wybranych placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. Zawarcie i rozliczenia transakcji w ramach oferty przewidywane jest na dzień 25 listopada 2016 r. Wszystkie akcje nabyte w ramach oferty zostaną opłacone gotówką, podano również.

"W przypadku, gdy liczba akcji objętych prawidłowo złożonymi ofertami sprzedaży w terminie ich przyjmowania będzie większa niż 845.470 akcji, wszystkie prawidłowo złożone oferty sprzedaży zostaną zredukowane proporcjonalnie" - czytamy w komunikacie.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)