Strata operacyjna wyniosła 4,97 mln zł wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 92,84 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 175,9 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 5,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 220,61 mln zł w porównaniu z 384,33 mln zł rok wcześniej. Strata netto ogółem wyniosła odpowiednio: 6,11 mln zł wobec 7,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka podawała wcześniej, że według wstępnych danych odnotowała 6,11 mln zł skonsolidowanej straty netto w okresie I-III kw. 2016 r. przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 220,61 mln zł.

"Niższy poziom przychodów ze sprzedaży w okresie trzech kwartałów wynikał głównie z mocnego i sygnalizowanego wcześniej spowolnienia na rynku budowlanym infrastruktury kolejowej i miejskiej. Obecnie w zakresie infrastruktury kolejowej i miejskiej Spółka realizuje głównie kontrakty opiewające na mniejsze kwoty, co wpływa na rozdrobnienie portfela zamówień. Kontrakty realizowane są ze znacznie niższą niż osiągane w ubiegłych latach marżą" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom za I-III kw. br.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 4,83 mln zł wobec 7,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)