Ferro podjęło uchwałę o rozpoczęciu procesu przeprowadzania analiz strategicznych możliwości związanych z dalszymi kierunkami rozwoju, we wszystkich obszarach jej działalności biznesowej, podała spółka.
"W ramach powyższego procesu spółka rozważy atrakcyjne i korzystne dla spółki oraz z punktu widzenia wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy, kierunki jej dalszego rozwoju, w tym m.in. kierunki związane z dalszym wzrostem organicznym, a także przejęciami, w tym połączeniami, innych podmiotów, prowadzących działalność w branżach rynku zbliżonych do przedmiotu działalności spółki" – czytamy w komunikacie.

Na tym etapie zarząd spółki nie podjął jakiejkolwiek wiążącej decyzji co do wyboru indywidualnego scenariusza w powyższym zakresie. Spółka poinformuje o dalszych decyzjach związanych z powyższym procesem, jeśli takowe nastąpią, w drodze odrębnych raportów, podano również.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Spółka jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich firm - producenta armatury przepływowej, spółki Caleffi oraz La Torre. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od kwietnia 2010 r.

(ISBnews)