"Na koniec roku nasze przychody znacząco powinny przekroczyć 100 mln zł, co wynika z aktualnego portfela zamówień, przy zachowaniu wysokiej rentowności sprzedaży" - powiedział Witkiewicz, cytowany w komunikacie.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 7,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 68,63 mln zł w porównaniu z 101,23 mln zł rok wcześniej.

"Aktualny portfel zamówień grupy kapitałowej Cube.ITG przekroczył 135 mln zł, gdzie znaczna część kontraktów będzie zaksięgowana w ostatnim kwartale br." - czytamy dalej w komunikacie.

Dzięki wzrostowi portfela zamówień i konsolidacji wyników Data Techno Park Grupa Kapitałowa Cube.ITG przestaje być zależna od rozliczeń dużych kontraktów, które następowały z reguły pod koniec roku. Dla porównania wartość portfela zamówień w czerwcu 2015 r. w GK Cube.ITG wynosiła około 90 mln zł, podano także.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Usługi Grupy koncentrują się na sektorach: finansowym, publicznym i ochrony zdrowia. Oprócz realizacji długoterminowych kontraktów, wdrażane są również nowe usługi dla branży medycznej. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku.

(ISBnews)