"Za 3 kwartały 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 160 061 mln zł (tj. 75,6% planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 8,2%" - czytamy w komunikacie.

Według resortu, dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 78 551 mln zł, tj. na poziomie 74% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 3,9%.

"Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 141 114 mln zł, co stanowiło 64,1% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 4,3%" - czytamy dalej. 

Według danych za 3 kwartały 2016 r., wykonane dochody bieżące były wyższe o 22 091 mln zł od wykonanych wydatków bieżących, podano również.

"Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 68 023 mln zł i stanowiło 32,1% planowanych dochodów ogółem i było o 3,2% niższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast w stosunku do 2015 r. zadłużenie po 3 kwartale 2016 r. było niższe o 5,0%" - podsumowano w materiale.

>>> Czytaj też: Jak Polacy przechytrzyli Niemca. Koniec "sprytnej" promocji Lidla