Zysk operacyjny wyniósł 21,18 mln zł wobec 11,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 315,8 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 168,75 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 44,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 867,57 mln zł w porównaniu z 487,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 36,47 mln zł wobec 13,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2015 r. miała 630,32 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)