Zysk operacyjny wyniósł 1,34 mln zł wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,61 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 14,29 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 2,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 17,73 mln zł w porównaniu z 27,07 mln zł rok wcześniej.

"Różnica w przychodach wynika z zapowiedzianej na 2016 rok i lata następne, postępującej zmiany w strukturze sprzedaży grupy kapitałowej, której wynik w coraz większym stopniu opiera się na wdrożeniach technologicznych systemu klasy Customer Service Automation, automatyzujących sprzedaż i obsługę klienta w oparciu o pamięć asocjacyjną. W samym trzecim kwartale Unified Factory zrealizował 49 nowych wdrożeń. Oznacza to, że w okresie trzech kwartałów 2016 roku było ich łącznie 147. Rosnąca z kwartału na kwartał liczba wdrożeń technologicznych pozwala Unified Factory osiągać coraz wyższe poziomy rentowności, co stanowi jeden ze strategicznych celów dalszego rozwoju spółki" - czytamy w raporcie.

Efektem dynamicznego rozwoju spółki w raportowanym okresie jest też wyraźny wzrost wskaźnika EBITDA z poziomu 3,43 mln zł rok wcześniej do 5,05 mln zł w minionym okresie 2016 roku, co oznacza wzrost o 47% r/r, podano również.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od marca 2016 akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)