Zysk operacyjny wyniósł 1,41 mln euro wobec 5,89 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,35 mln euro w III kw. 2016 r. wobec 50,64 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 6,89 mln euro skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 13,49 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 124,13 mln euro w porównaniu z 136,72 mln euro rok wcześniej.

Wynik EBITDA za trzy kwartały 2016 r. wyniósł 10,56 mln euro wobec 18, 26 mln euro rok wcześniej. Marża EBITDA spadła do 8,51% wobec 13,25% rok wcześniej.

Wolumen handlu energią elektryczną wzrósł w okresie 9 miesięcy 2016 r. do 3 221 GWh z 3 152 GWh w analogicznym okresie 2015 r. Wolumen handlu energią elektryczną w Polsce wzrósł do 302 GWh wobec 207 GWh przed rokiem.

"Wyniki Grupy Inter RAO Lietuva w trzecim kwartale br. były pod wpływem tych samych czynników, które oddziaływały na wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej w krajach bałtyckich. Skrajnie niekorzystne warunki meteorologiczne i historycznie niskie prędkości wiatru wpłynęły na wielkość produkcji i sprzedaży energii wytworzonej. Średnio niższe i mocno zmienne rynkowe ceny energii elektrycznej po uruchomieniu połączeń elektroenergetycznych NordBalt i LitPol Link, a także liczne nieplanowe przerwy w ich działaniu wpłynęły na przychody i poziom rentowności. Mimo to, grupa wypracowała dobre wyniki pod względem rentowności, choć nie tak dobre jak w bardzo udanym 2015 r. Zysk netto grupy wyniósł 6,9 mln euro, a rentowność netto sięgnęła 5,6%. Zysk na jedną akcję wyniósł 0,34 euro" – powiedział dyrektor generalny Giedrius Balčinas, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 7,38 mln euro wobec 12 mln euro zysku rok wcześniej.

Działalność grupy Inter RAO Lietuva obejmuje handel energią elektryczną na giełdach na Litwie i w Estonii, sprzedaż energii odbiorcom końcowym na Litwie i Łotwie oraz wytwarzanie energii w jednej z największych farm wiatrowych na Litwie. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)