"Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o stawkę WIBOR 6M + marża. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych" – czytamy w komunikacie.

Emisja ma na celu zastąpienie w strukturze finansowania spółki obligacji serii DOMDE3020217 o łącznej wartości nominalnej 120 mln zł, które zostaną wykupione w terminie wykupu tj. 2 lutego 2017 roku, podano również.

Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2015 r. spółka sprzedała 2 383 lokale wobec 1 944 rok wcześniej.

(ISBnews)