"Dzięki temu sprzedaż z jednym z kluczowych klientów spółki zwiększy się o 10 mln zł do 2018 roku i wzrośnie o kolejne 20 mln zł rocznie począwszy od przełomu lat 2019/2020. Łączna szacowana wartość umowy wynosi 170 mln zł w całym okresie objętym porozumieniem" - czytamy w komunikacie.

"Jesteśmy zadowoleni z osiągniętego porozumienia, rozszerzenia współpracy i rozwoju relacji, które pozwolą na wspólne plany biznesowe w nadchodzących latach" - podano także.

Na początku lipca br. Groclin zamknął transakcję polegającą na finalnym przeniesieniu przez spółkę oraz jego spółkę zależną Groclin Wiring na rzecz PKC Holding Group znaczących aktywów związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls. Na skutek przeprowadzonej transakcji podstawowym przedmiotem działalności Groclinu zostanie biznes poszyciowy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r.

(ISBnews)