"Ze złoża Rizq w Pakistanie PGNiG wydobywa otworem Rizq-1 ponad 300 tys. m3 gazu na dobę. Zasoby surowca w tej lokalizacji szacuje się na 4,5 mld m3. Osiągnięta przez spółkę w Pakistanie całkowita produkcja gazu przekroczyła już 0,5 mln m3 na dobę, co stanowi ponaddwukrotny wzrost w stosunku do dotychczasowego wolumenu" – czytamy w komunikacie.

Spółka prowadzi prace testowe w zakończonym otworze Rehman-2 i jednocześnie rozpoczęła wiercenie horyzontalnego otworu Rehman-3, którego zadaniem będzie zwiększenie produkcji gazu z tego złoża.

"Prace przy otworze Rehman-3 to ważny etap działań zmierzających do pełnego zagospodarowania obu złóż w Pakistanie. Kontynuujemy prace przygotowawcze do wiercenia kolejnych otworów w celu dalszego zwiększenia produkcji gazu" – powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Wiercenie, a następnie szczelinowanie i testy związane z Rehman-3 potrwają około pięciu miesięcy. Zaplanowana długość wiercenia to ponad 3 000 m. Prace wiertnicze na zlecenie Oddziału PGNiG SA w Pakistanie wykonuje należąca do grupy kapitałowej PGNiG spółka Exalo Drilling.

W związku z programem wierceń oraz sukcesywnego udostępnienia złóż Rehman i Rizq PGNiG prowadzi także analizy rozbudowy kopalni Rehman. Spółka chce zoptymalizować zdolności produkcyjne złóż i infrastruktury wydobywczej pod kątem dalszych prac rozpoznawczych i wydobywczych oraz zwiększenia przesyłu gazu do odbiorcy – pakistańskiej państwowej firmy gazowniczej.

Otwór Rizq-1 jest trzecim otworem wydobywczym PGNiG w Pakistanie. Pozostałe – Hallel-X1 i Rehman-1 – znajdują się na złożu Rehman. Kopalnia na tym złożu, do której podłączony jest także otwór Rizq-1, otwarta została w listopadzie 2015 r.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)