Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zakłada przeprowadzenie emisji instrumentów Tier2 w formie długu podporządkowanego, wspierającego transakcję przejęcia pakietu akcji Banku Pekao i utrzymanie wskaźników adekwatności, w I kwartale 2017 r., poinformował ISBnews prezes Michał Krupiński.


"Emisję długu podporządkowanego zakładamy w I kwartale, aby jak najszybciej uzupełnić wskaźniki adekwatności kapitałowej" - powiedział ISBnews Krupiński.

Według jego słów, wciąż rozważane są "różne struktury emisji", ale emisja instrumentów Tier2 ma się ona odbyć na "rynku eurodolarowym".

Prezes PZU podkreślił podczas konferencji prasowej, że spółka jest zobowiązana przed inwestorami, aby utrzymać wskaźniki adekwatności kapitałowej.

PZU i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ogłosili dziś, że podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł.

Realizacja transakcji jest uzależniona od ziszczenia się pewnych warunków zawieszających, które obejmują w szczególności: (i) uzyskanie zgód organów antymonopolowych w Polsce i na Ukrainie oraz (ii) uzyskanie przez sprzedającego oraz PZU SA i PFR stosownych zgód lub decyzji KNF. Warunki te muszą się ziścić przed upływem terminu końcowego, który został ustalony, co do zasady, na pierwszą rocznicę podpisania SPA, tj. 8 grudnia 2017 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)