Znaczna część polskich przedsiębiorców kieruje się ułańską fantazją, a nie rachunkiem zysków i strat, do którego powinni dostosować rodzaj prowadzonej działalności - uważa Rafał Olejnik, ekspert ds. prawa gospodarczego. MPiT podkreśla, że przedsiębiorcom trzeba zagwarantować wiedzę i wsparcie.

Olejnik jako przykład takiej postawy wskazał to, że "nie jest nadzwyczajnym zjawiskiem prowadzenie działalności produkcyjnej przy zatrudnieniu 400 osób czy przepływach pieniężnych na poziomie kilku milionów miesięcznie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej". "Tak samo, jak nie jest nadzwyczajnym widokiem rozwijanie działalności deweloperskiej osiedla w warunkach warszawskich w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Pytanie, czy taka forma organizacji jest właściwa i budzi zaufanie innych podmiotów obrotu gospodarczego" - zaznaczył.

Według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Polsce najpopularniejszą formą prowadzenia biznesu w naszym kraju jest działalność jednoosobowa. Osoby fizyczne to ponad 3 mln podmiotów. Spółek osobowych jest 73,3 tys., kapitałowych - 463,9 tys., a cywilnych 288,6 tys., przedsiębiorstwa państwowe zaś to 142 podmioty.

W ocenie resortu, w zależności od indywidualnych uwarunkowań przedsiębiorcy, jedne formy prowadzenia działalności będą bardziej atrakcyjne, drugie zaś mniej. "Np. działalność jednoosobowa wymaga mniej formalności, a spółka z o.o. - więcej, za to pozwala rozdzielić majątek spółki od majątku osobistego przedsiębiorcy, co jest niemożliwe w formie jednoosobowej działalności" - wskazał resort w komentarzu dla PAP. Dodał, że zadaniem ministerstwa jest tworzenie optymalnych warunków "dla urzeczywistnienia się konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej".

MPiT przypomniało, że z myślą o kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w zakresie wiedzy dot. prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce powstał serwis informacyjno-usługowy: biznes.gov.pl. "Przedsiębiorca znajdzie tu w przystępnej formie informacje z pełnego spectrum zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Z kolei w istniejącym jako część serwisu Centrum Pomocy ma możliwość skonsultowania swojego jednostkowego przypadku z ekspertem" - wyjaśniło. Natomiast np. poprzez Centrum Rozwoju MŚP firmy "mają uporządkowany dostęp" do wsparcia szkoleniowego, doradczego i networkinowego, które ma na celu pomoc w udoskonaleniu ich modelu biznesowego.

Reklama

Dlatego ważne jest, jak zwróciło uwagę MPiT, zagwarantowanie przedsiębiorcom na każdym etapie rozwoju rzetelnej wiedzy i wsparcia. "Tak aby przedsiębiorca kierując się własnymi potrzebami miał wszelkie niezbędne dane ku temu, żeby wybrać najlepszą dla siebie formę działalności gospodarczej" - podkreślono.

Rafał Olejnik z kancelarii Dowlegal wskazał jednak, że znaczna część rodzimych przedsiębiorców "nie dokonuje optymalizacji oraz planowania biznesu na etapie jego organizacji" lub zapomina o zagrożeniach wynikających z realizacji przedsięwzięcia biznesowego o dużej skali w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jak podkreślił, np. przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, poza zwiększeniem zaufania wobec kontrahentów, prowadzi do zmniejszenia odpowiedzialności majątkowej przedsiębiorcy. "Nie należy przy tym traktować tego jako ucieczki z majątkiem przed kontrahentami, lecz rozdzielenie sfery prywatnej od sfery czysto zawodowej. W przypadku, kiedy przedsiębiorca prowadzi działalność jednoosobową, odpowiada bowiem za wszelkie decyzje zawodowe również majątkiem prywatnym" - wyjaśnił.

Ekspert zwrócił uwagę, że dokonując rachunku zysków i strat oraz wyboru najwłaściwszej formuły, przedsiębiorca powinien przeanalizować "strukturę swych przepływów pieniężnych, strukturę zatrudnienia oraz sytuację majątkową", a nie kierować się, jak znaczna część naszych przedsiębiorców, wyłącznie "ułańską fantazją".

W jego ocenie jednoosobową działalność powinny wybierać głównie osoby samozatrudnione, tzn. najczęściej ściśle współpracujące z jednym podmiotem. "To najwłaściwsza forma dla firm, które nie mają dużego zatrudnienia, mają stabilną sytuację kosztowo-przychodową, tzn. są w stanie racjonalnie i w sposób przemyślany zarządzać budżetem i ryzykiem" - wyjaśnił. Ale też, jak dodał, dla właścicieli, którzy z określonych powodów nie muszą obawiać się, że kiedykolwiek w przyszłości będą zobowiązani do pokrywania strat działalności majątkiem osobistym.

Z kolei założenie spółki osobowej - zdaniem eksperta - powinni rozważyć przedsiębiorcy, którzy rozwijają firmę z inną lub innymi osobami. "To warunek konieczny spółki. W miejsce wspólnika można przewidzieć inną spółkę – np. w miejsce komplementariusza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością" - tłumaczył Olejnik. Dodał, że to także dobra forma działalności, dla tych, którzy kładą szczególny nacisk na optymalizację podatkową (opodatkowanie biznesu na poziomie wspólnika, a nie na poziomie spółki).

Jak wskazał, spółka osobowa jest też dobrym rozwiązaniem dla osób, które zwracają uwagę na budowanie zaufania wobec kontrahentów, jednak nie chcą ponosić zwiększonych kosztów sumarycznych prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej.

Natomiast przedsiębiorcy realizujący projekty obarczone dużym ryzykiem inwestycyjnym (deweloperzy, firmy produkcyjne, firmy zaciągające wysokie pojedyncze zobowiązania, gdzie postawienie zobowiązania w stan natychmiastowej wymagalności może spowodować lub spowoduje zaburzenie płynności finansowej) powinni rozważyć założenie spółki kapitałowej. Ale też, jak dodał, przedsiębiorcy, dla których bezpieczeństwo majątku osobistego jest ważniejsze niż koszty prowadzenia działalności i optymalizacja podatkowa oraz ci, którzy mają "co najmniej jednego wspólnika (wspólnicy jednoosobowych spółek kapitałowych zobowiązani są do opłacania składek ZUS, na zasadach tożsamych dla jednoosobowych działalności gospodarczych". "Podobnie osoby, które planują w przyszłości sprzedaż części biznesu w uproszczonej formie – poprzez sprzedaż udziałów, a nie zorganizowanej części przedsiębiorstwa" - zaznaczył Olejnik.

>>> Czytaj też: Cenowy rajd na Towarowej Giełdzie Energii. Prezes URE wszczyna postępowanie