Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Zarząd Intersport Polska w celu ograniczenia negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na płynność finansową firmy, wynegocjował z bankami przedłużenie terminów spłat nakleżności wynikających z umów kredytowych, podała spółka.
"W wyniku prowadzonych negocjacji umowa zawarta z mBank z siedzibą w Warszawie dotycząca linii wieloproduktowej została przedłużona do dnia 14.08.2020 r., a umowy zawarte z Alior Bank z siedzibą w Warszawie zostały przedłużone wg poniższego zestawienia:
1. Umowa współpracy wstąpienie w prawa wierzycieli (faktoring odwrotny) termin spłaty został przesunięty na dzień 07.12.2020 r.
2. Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym - dzień spłaty to obecnie: 07.12.2021 r.
3. Umowa kredyt w rachunku bieżącym - dzień spłaty to obecnie: 26.09.2020 r." - czytamy w komunikacie.
Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.
(ISBnews)