Strata operacyjna wyniosła 35,79 mln zł wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 560,88 mln zł w 2019 r. wobec 482,97 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 23,12 mln zł wobec 9,58 mln zł straty rok wcześniej.

Wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na wycofanie akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona z obrotu na rynku regulowanym z dniem 15 lipca 2020 r.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)