"W wyniku wezwania zawarto w dniu 13 lipca 2020 r. transakcje, których przedmiotem było 13 378 017 akcji spółki Radpol SA" - czytamy w komunikacie.

THC SICAV-RAIF S.A. (działająca w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) nabędzie prawa ze wszystkich akcji będących przedmiotem zapisów w dniu rozliczenia transakcji, tj. 16 lipca 2020 r., podano także.

W połowie maja THC SICAV-RAIF S.A. (działający w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) ogłosił wezwanie na 38 260 605 akcji Radpolu, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu. W połowie czerwca wzywający wydłużył zapisy w wezwaniu do 8 lipca, a pod koniec czerwca podniósł cenę w wezwaniu do 2 zł za sztukę z 1,32 zł poprzednio.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)