Dystrybutor przypomniał, że wiosną 2020 r. uruchomił nowy, stały kanał komunikacji z klientami zainteresowanymi m.in. przyłączeniem do sieci gazowej - Portal Przyłączeniowy. Portal był przygotowywany już wcześniej, a wprowadzony w Polsce stan epidemii koronawirusa był tylko katalizatorem dla jego startu - zaznaczyła PSG.

Jak podała spółka, od czasu jego uruchomienia do połowy lipca 2020 r. za pośrednictwem portalu klienci złożyli ponad 22 tys. wniosków o przyłączenie, co stanowi blisko 30 proc. wszystkich złożonych w tym okresie wniosków. PSG szacuje, że do końca 2020 roku liczba ta wzrośnie do ok. 60 tysięcy

Z pośrednictwem Portalu można m.in. złożyć wniosek o określenie warunków i możliwości przyłączenia do sieci gazowej oraz wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie, sprawdzić bieżące informacje o etapach i postępie prac przyłączeniowych, a także pobrać dokumenty końcowe oraz fakturę za przyłączenie.

Użytkownicy Portalu są także automatycznie informowani o przebiegu procesu przyłączeniowego od momentu złożenia wniosku aż do zakończenia przyłączenia. Mają dostęp online do wydawanych elektronicznie warunków przyłączenia, projektu umowy przyłączeniowej i innych dokumentów.

Jak podkreśla PSG, zaletą nowego kanału obsługi jest to, że średni czas rozpatrywania wniosków składanych za jego pomocą jest prawie dwa razy krótszy, niż w przypadku dotychczasowych form ich składania.

Obecnie Polska Spółka Gazownictwa pracuje nad przeniesieniem do Portalu Przyłączeniowego wszystkich spraw związanych z umowami o przyłączenie do sieci gazowej, łącznie z możliwością elektronicznego podpisywania dokumentów.

Działająca w sektorze dystrybucji gazu Polska Spółka Gazownictwa to największa część Grupy Kapitałowej PGNiG. Jej aktywa wyceniane są na ponad 17 mld zł. Do PSG należy 97 proc. krajowych sieci dystrybucyjnych - ponad 190 tys. km gazociągów. (PAP)

wkr/ dym/