"Stabilny poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów. Podpisanie kontraktu na przebudowę stacji Warszawa Zachodnia oraz projektów będących w poczekalni pozwoli na utrzymanie odpowiedniego portfela zamówień w obszarze inżynieryjnym w perspektywie przynajmniej kilkunastu miesięcy. Wyzwaniem w najbliższych kwartałach będzie pozyskanie kontraktów w części kubaturowej, gdzie widoczne jest ograniczenie nowych inwestycji prywatnych oraz częściowe wstrzymanie planowanych inwestycji publicznych" - czytamy w komentarzu spółki do wyników I półrocza.

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa znalazło odzwierciedlenie w zmianie zasad organizacji pracy w spółkach Grupy Budimex przez m.in. wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, zabezpieczenie środków dezynfekcji dla pracowników czy reorganizację przestrzeni tak, aby zapewnić warunki pracy zgodne z zaleceniami GIS. Spółka szacuje, że wpływ pandemii koronawirusa na wyniki Grupy Budimex w pierwszym półroczu to ok. 36 mln zł i dotyczy głównie dodatkowych kosztów związanych z wydłużeniem czasu realizacji kilku projektów oraz kosztów dostosowania przestrzeni pracy i zakupu środków ochrony osobistej, podano także.

Ponadto Budimex ponownie wystawił pozytywną ocenę, jak chodzi o jakość relacji z klientami w obecnych realiach. "Współpraca z publicznymi zamawiającymi, szczególnie GDDKiA i PKP PLK, a także Ministerstwem Infrastruktury, jest bardzo dobra a komunikacja szybka i efektywna" - podkreślono w komunikacie.

"Podejmujemy działania pomocowe na rzecz szpitali walczących z COVID-19. Grupa Budimex wspiera finansowo i rzeczowo kilkanaście szpitali w tych miejscach Polski, gdzie skala potrzeb jest największa. Łączne wsparcie Grupy Budimex w walce z COVID-19 osiągnęło poziom ok. 2,6 mln zł" - czytamy także.

Dziś wcześniej Budimex podał, że sprzedaż w I poł. 2020 r. osiągnęła poziom 3,73 mld zł i była wyższa niż w I poł. 2019 roku, m.in. dzięki konsolidacji wyników Grupy FBSerwis oraz wyższej sprzedaży w segmencie budowlanym. Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 4,1% w porównaniu do 3,3% w I poł. 2019 roku. Rentowność zysku brutto w części budowlanej w II kw. 2020 roku była zbliżona do I kw. 2020 roku.

Na koniec czerwca stan gotówki netto Grupy Budimex wyniósł 1 903 mln zł. W okresie pierwszych sześciu miesięcy roku saldo gotówki netto uległo poprawie o 548 mln zł.

Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 8% osiągając dynamikę nieco wyższą niż rynek Rentowność zysku brutto części budowlanej wyniosła 2,2% w porównaniu do 1,7% w I poł. 2019 roku. Portfel zamówień na koniec czerwca wzrósł do 11,6 mld zł.

Klienci Budimex Nieruchomości w I poł. 2020 roku podpisali 622 akty notarialne, z czego 618 umów w II kw. 2020 roku. Przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 275 mln zł, a zysk brutto osiągnął 61 mln zł. Przedsprzedaż mieszkań w I poł. 2020 wyniosła 816 sztuk.

"Po okresie spowolnienia w marcu i kwietniu od dwóch miesięcy notujemy stopniowy wzrost zainteresowania mieszkaniami, który przekłada się na wzrost przedsprzedaży. Aktualna oferta Budimex Nieruchomości to prawie 1 500 mieszkań w 5 lokalizacjach" - czytamy także.

Sprzedaż segmentu usługowego wyniosła 277 mln zł (z czego 276 mln zł dotyczy Grupy FBSerwis, której wyniki konsolidowane są metodą pełną od drugiego półrocza 2019 roku). Zysk brutto segmentu wyniósł 31 mln zł a rentowność osiągnęła poziom 11,3%.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)