Zysk operacyjny wyniósł 9,67 mln zł wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 583,41 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 681,86 mln zł rok wcześniej.

"Spadek przychodów zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym związany był głównie z wpływem pandemii COVID19 na rynek na którym działa emitent - wpływ ten skutkował nie tylko obniżeniem się popytu na stal ale również spadkiem cen wyrobów stalowych. Wystąpienie tych dwóch czynników jednoczenie przełożyło się na spadek przychodów w okresie pierwszego półrocza 2020 roku o 14,8%. Dzięki dużej elastyczności, dywersyfikacji działalności i rozproszeniu odbiorców, Grupie Bowim udało się zminimalizować wpływ negatywnych zmian, które nastąpiły w otoczeniu rynkowym, zwłaszcza w okresie drugiego kwartału 2020 r. Działania te przyczyniły się do minimalizacji spadku przychodów przy jednoczesnym utrzymaniu marży na sprzedaży, co przyniosło pozytywne efekty w wynikach za I półrocze 2020 r." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Spółka podała, że dla światowego rynku stali pierwsze półrocze 2020 roku upłynęło pod znakiem rozwijającej się pandemii COVID-19 i jej wypływu na gospodarkę. Wyniki operacyjne zostały przyćmione rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Trudności, które ujawniły się w pierwszym kwartale pogłębiły się w okresie drugiego kwartału 2020 r. Zarządy przedsiębiorstw główną uwagę poświęciły ochronie zdrowia pracowników i klientów, a w dalszej kolejności zabezpieczaniu przedsiębiorstw i ich dostosowaniu do funkcjonowania w nowej, bezprecedensowej rzeczywistości. Funkcjonowanie przy licznych ograniczeniach społecznych i gospodarczych przyczyniło się do spadku popytu, co z kolei wymusiło konieczność redukcji kosztów operacyjnych i kapitałowych w celu dostosowania się do zaistniałych zmian.

"W całym pierwszym półroczu 2020 r. Wspólnota Europejska wytworzyła o 18,7% ton stali surowej mniej niż przed rokiem, w efekcie czego w pierwszym półroczu 2020 r. sprzedaż dystrybutorów stali w Unii Europejskiej spadła o 13,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy dalej.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa podała, że według jej danych zużycie stali w Polsce w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosło 6,25 mln ton i było mniejsze niż w pierwszym półroczu 2019 roku o 10%. Innym czynnikiem wpływającym na sytuację w polskim hutnictwie był i jest w dalszym ciągu niekorzystny polski miks energetyczny, który jest oparty głównie na węglu, co w połączeniu z polityką energetyczną Unii Europejskiej wpływa na wysokie ceny energii w Polsce. W efekcie ceny hurtowe energii w Polsce są coraz mniej konkurencyjne wobec cen w innych krajach, np. są o 19% wyższe niż w Niemczech i o 20% wyższe niż w Czechach, podano także.

"W pierwszym kwartale 2020 roku nastąpiło wyhamowanie i lekkie odbicie trwającego nieprzerwanie od czwartego kwartału 2018 roku spadku cen stali. Jednak po stabilizacji w kwietniu od maja postępowało dalsze osłabienie. W ostatnich dwóch tygodniach obserwujemy powrót do tendencji wzrostowej cen stali" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2020 r. wyniósł 2,14 mln zł wobec 2,96 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)