"Spółka zależna, tj. Columbus JV1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zawarła umowę nabycia 100% udziałów w spółkach: SPower Tomaszówka Sp. z o.o., SPower Zambrów I Sp. z o.o., SPower Giżycko Sp. z o.o., SPower WDW Sp. z o.o., SPower JSK 3 Sp. z o.o., SPower KKM Sp. z o.o., SPower Ujazd Sp. z o.o., SPower HNB Sp. z o.o., SPower Węgliska Sp. z o.o., SPower Rusowo Sp. z o.o., Bioenergia Podlasie Sp. z o.o. realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 21,7 MW (z możliwością dodatkowego uzyskania 2 MW), których szacunkowa wartość po wybudowaniu wyniesie ok. 86,8 mln zł (94,8 mln zł w przypadku uzyskania dodatkowych 2 MW)" - czytamy w komunikacie.

Kwota nabycia udziałów wyniosła 972 669,64 euro (1 071 644,76 euro w przypadku uzyskania dodatkowych 2 MW), która wynika z wartości tych projektów realizowanych w ramach spółek projektowych w wysokości 1 350 000 euro oraz posiadanych przez nie zobowiązań. Kwota będzie podlegała korektom w oparciu o ostateczne dane finansowe, podano także.

"Zarząd Columbus zwraca uwagę, iż projekty realizowane w ramach spółek projektowych posiadają pozwolenie na budowę oraz warunki przyłączenia i znajdują się w fazie przedaukcyjnej" - czytamy dalej.

Na początku września br. Columbus Energy otrzymał informację o przyjęciu jego oferty o wartości 37,83 mln euro, na zakup 100% udziałów w spółkach celowych, posiadających prawa do projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MWp.

"Podpisana umowa jest pierwszym etapem realizacji transakcji nabycia spółek realizujących projekty farm fotowoltaicznych w ramach złożonej przez Columbus i przyjętej przez kontrahenta oferty" - podsumowano.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)