Zysk operacyjny wyniósł 5,84 mln zł wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Na wzrost EBIT złożyły się wyższa sprzedaż, wyższa marża na sprzedaży oraz niższe koszty zarządu i sprzedaży, przy wyższych pozostałych kosztach operacyjnych, związanych z zakończeniem projektu "Tiny Dragons", podano w raporcie.

"W I półroczu 2020 r. grupa wypracowała 10,6 mln zł znormalizowanej EBITDA (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych) wobec 5,6 mln zł rok wcześniej. Wzrost znormalizowanej EBITDA jest konsekwencją wyższej sprzedaży, rentowności na sprzedaży i mitygacji kosztów działalności. Wartość inwestycji w produkcję gier zmniejszyła się o 43%, do 5,5 mln zł. Średnie zatrudnienie w analizowanym okresie, w związku z reorganizacją zmniejszyło się o 42%, do 90 osób" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,36 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 8,11 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów grupy został osiągnięty dzięki wyższym przychodom ze sprzedaży gier HOPA (związane m.in. z poszerzeniem portfela gier dostępnych na konsolach) oraz komercjalizacji gier freeto-play (w tym aplikacji Unsolved). Korzystny wpływ na wyniki grupy miał również, głównie w miesiącach marzec-maj, globalny wzrost na rozrywkę oferowaną kanałami cyfrowymi związany z pandemią i ograniczeniami w życiu społecznym i gospodarczym. […] Rentowność brutto na sprzedaży wzrosła do 60% z 50% rok wcześniej, na co wpływ miał m.in. miks sprzedawanych produktów" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 4,77 mln zł wobec 1,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)