Strata operacyjna wyniosła 27,11 mln zł wobec 4,42 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 21,15 mln zł wobec 10,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 201,43 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 270,71 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług (produktów) w I półroczu 2020 roku wyniosły 201 428 tys. zł, co oznacza ich spadek o 69 280 tys. zł, tj. o 25,6% w stosunku do porównywalnego okresu 2019 roku. Największy udział w przychodach grupy stanowiły przychody z segmentu merchandising, które w omawianym okresie kształtowały się na poziomie 85 021 tys. zł, co stanowi ich spadek w stosunku do okresu porównywalnego o 9 210 tys. zł tj. o 9,8%. Drugi pod względem wielkości segment field marketing odnotował przychód na poziomie 64 356 tys. zł, co stanowi spadek o 32 353 tys. zł, tj. o 33,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I półroczu 2020 r. wyniosła 28,73 mln zł wobec 4,64 mln zł zysku rok wcześniej.

ASM Group jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.

(ISBnews)