Około 0,5 mln zużytych opon (3 tys. ton), stanowiących 8-10% rocznych odpadów na Węgrzech, posłuży do produkcji ok. 96 ton asfaltu modyfikowanego z dodatkiem gumy dziennie. W skali roku oznacza to produkcję na poziomie 20 tys. ton surowca, poinformowano.

Od 2012 r. MOL z sukcesem prowadzi pilotaż, w ramach którego w zakładzie Zala produkuje się rocznie 5 tys. ton asfaltu z dodatkiem gumy. W odpowiedzi na rosnący popyt, MOL rozpoczął budowę nowego zakładu wiosną 2019 r. Pomimo wybuchu pandemii COVID-19, inwestycja została ukończona w nieco ponad rok. Dzięki zachowaniu wszelkich środków ostrożności, w trakcie trwania projektu nie został pominięty ani jeden dzień roboczy, podkreślono.

"Wydajność produkcji na poziomie 96 ton dziennie wystarczy do zaspokojenia potrzeb dużych projektów drogowych. Co więcej, pozwala ona również rozszerzyć nasze działania na kraje ościenne, w poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych. Dzięki posiadanemu przez MOL patentowi na chemicznie stabilizowany asfalt z dodatkiem gumy, możemy również myśleć o sprzedaży licencji na nasze rozwiązanie. W ciągu ostatnich 8 lat, ok. 150 km odcinków dróg na Węgrzech zostało zbudowanych lub wyremontowanych przy użyciu asfaltu modyfikowanego gumą. Wraz ze zwiększoną wydajnością naszej fabryki, ten wskaźnik może teraz wzrosnąć. 20 tys. ton stanowi ok 10-15% rocznego zapotrzebowania na asfalt. Inwestycja wpisuje się w naszą strategię 'Enter Tomorrow 2030', która zakłada m.in. osiągnięcie przez firmę pozycji lidera rynku recyklingu w Europie Środkowo-Wschodniej" - powiedział wiceprezes MOL w segmencie downstream Tibor Zsinkó, cytowany w komunikacie.

Inwestycja na poziomie 10 mln USD została sfinansowana w 3/4 z własnych środków MOL, przy wsparciu państwa węgierskiego na poziomie 25%, podsumowano.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 18,1 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2019 r.