Zysk operacyjny wyniósł 42,99 mln zł wobec 44,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 228,05 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 225,43 mln zł rok wcześniej.

"O ile w I półroczu 2020 roku był widoczny pozytywny wpływ sytuacji związanej z pandemią choroby COVID-19 na wyniki sprzedaży osiągnięte przez Grupę, o tyle w III kwartale br. zarząd nie odnotował znaczącego wpływu tego czynnika na wyniki. W III kwartale 2020 roku Grupa osiągnęła rezultaty porównywalne z tymi osiągniętymi w analogicznym okresie 2019 roku, tj. przed pandemią: 251,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży (+2% r/r), 43,0 mln PLN zysku operacyjnego (-2,6% r/r), 51,5 mln PLN zysku EBITDA (+0,3% r/r) oraz 35,6 mln PLN zysku netto (-1,2% r/r). Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 32,6 mln PLN (-3,4% r/r)" - czytamy w raporcie.

"Szturm na sklepy i markety budowlane, który obserwowaliśmy w maju i czerwcu, nie przyniósł spadku popytu w kolejnych miesiącach tegorocznego sezonu. Było wręcz przeciwnie i dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni również ze sprzedaży w trzecim kwartale" - skomentował prezes zarządu FFiL Śnieżka wyniki Piotr Mikrut, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 80,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 67,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 621,86 mln zł w porównaniu z 528,09 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży w Polsce - rynku numer jeden dla Grupy - w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. wyniosły 438 mln zł, rosnąc o 11,2% w odniesieniu rok do roku. Jednocześnie udział sprzedaży na rodzimym rynku w stosunku do łącznych przychodów Grupy utrzymał się na zbliżonym poziomie jak rok wcześniej, tj. 64,2%. Klienci nadal chętnie wybierali produkty premium i ze średniej półki cenowej. Podobny trend obserwowany był na rynkach numer dwa i trzy dla Grupy, czyli na Węgrzech oraz na Ukrainie.

"Patrząc na cały tegoroczny sezon wiemy, że klienci decydowali się na zakup przede wszystkim tych produktów, które znają i do których mają zaufanie. Można to tłumaczyć tym, że wielu z nich przez wzgląd na bezpieczeństwo ogranicza czas spędzany w sklepach. Dodatkowo polscy klienci chętnie sięgali po rodzime marki, takie jak Śnieżka, Magnat, Vidaron. Dzięki temu Śnieżka zwiększyła udziały w rynku i niezmiennie pozostaje liderem rynku farb i wyrobów dekoracyjnych w Polsce" - dodał Piotr Mikrut.

Na Węgrzech przychody ze sprzedaży wzrosły do 134,6 mln zł, co oznacza poprawę o 88% względem wyników za odpowiedni okres 2019 roku. Rynek węgierski jest drugim najistotniejszym rynkiem dla Grupy. Jego udział w strukturze sprzedaży na koniec września wyniósł 19,7%. Na trzecim w kolejności rynku, Ukrainie, wypracowano przychody wysokości 62,3 mln zł, czyli o 0,8% większe niż w poprzednim roku. Jedynie na czwartym dla Grupy rynku, czyli Białorusi, przychody zmniejszyły się o 12,6%.

Dzięki wyższej sprzedaży w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. Grupa Kapitałowa Śnieżka zanotowała poprawę zysków: zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 107,1 mln zł (wzrost o 23,1% rok do roku), wynik EBITDA w wysokości 132,2 mln zł (wzrost o 25% rok do roku) oraz skonsolidowany zysk netto w wysokości 88 mln zł (wzrost o 25% rok do roku). Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 80,4 mln zł (wzrost o 19,6% rok do roku).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 72,9 mln zł wobec 53,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2019 r. miała 717 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

(ISBnews)