"W doręczonej w dniu dzisiejszym decyzji organu II instancji, naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez spółkę, stwierdził brak podstaw do zakwestionowania spółce prawa do zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT do świadczonych w roku 2015 usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanymi" - czytamy w komunikacie.

Zwolnienie z podatku VAT do świadczonych przez spółkę usług było stosowane w sposób prawidłowy, podano także.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

(ISBnews)