"Przeniesienie poszczególnych obszarów aktywności Dekpol do dedykowanych im spółek umożliwia zwiększenie efektywności procesów i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w obsługiwanych, a wzajemnie odróżniających się segmentach rynku. Co więcej, proces ten nadaje dalszemu rozwojowi grupy kapitałowej Dekpol zindywidualizowany charakter, m.in. poprzez dobór dedykowanych rozwiązań oraz kadr dla czterech głównych filarów działalności - działalności deweloperskiej mieszkaniowej, produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, prefabrykacji stalowej i żelbetowej oraz generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych. Dekpol rozpoczął wdrażanie przyjętej strategii w styczniu 2019 roku. Jako pierwszy do spółki Dekpol Deweloper wydzielony został departament deweloperski. Z początkiem 2020 r. do spółki Dekpol Steel została przeniesiona produkcja osprzętów do maszyn budowlanych. Zwieńczeniem procesu reorganizacji będzie przeniesienie aktywności spółki w zakresie działalności budowlanej do Dekpol Budownictwo, z dniem 1 stycznia 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Ciągłość relacji biznesowych oraz wewnętrzną integralność procesu zmiany zapewni zespół menedżerski oraz inżynierski obecnego departamentu generalnego wykonawstwa, który w całości przejdzie do Dekpol Budownictwo. W nowej spółce funkcję prezesa zarządu objął Michał Skowron, który obecnie jako wiceprezes zarządu Dekpol odpowiada za rozwój departamentu generalnego wykonawstwa.

"Wydzielenie departamentu generalnego wykonawstwa do dedykowanego podmiotu jest realizacją naszych strategicznych założeń z 2018 roku. Po trzech kwartałach funkcjonowania segmentu budowlanego w rzeczywistości bieżącego roku, która od wszystkich podmiotów wymagała ekstraordynaryjnego podejścia do biznesu, możemy być pewni, że jesteśmy organizacją silnie zbudowaną oraz w pełni gotową, aby kontynuować ideę restrukturyzacji naszego przedsiębiorstwa. Nowa struktura organizacyjna to również nowe ambicje i wyzwania dla naszego zespołu, które w oczywisty sposób rodzą się przy tego rodzaju zmianach. Będziemy chcieli wykorzystać ten czas, aby rozwijać nasz biznes i samych siebie" - podkreślił prezes Dekpol Budownictwo Michał Skowron, cytowany w materiale.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Dekpol sprzedał 382 lokale w 2019 r. wobec 569 lokali w 2018 r.

(ISBnews)