"Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 190 643 tys. zł [229 366 tys. zł] spadek -16,9%

w tym:

- Przychody skonsolidowane w segmencie "obsługi budów": 144 850 tys. zł [183 309 tys. zł] spadek -21%,

- Przychody skonsolidowane w segmencie "sprzedaży materiałów budowlanych": 45 793 tys. zł [46 057 tys. zł] spadek -0,6%,

- Skonsolidowany EBITDA: 70 282 tys. zł [102 164 tys. zł], spadek o -31,2%

- Skonsolidowany zysk netto: 20 189 tys. zł [46 201 tys. zł], spadek o -56,3%

- Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki): 77 765 tys. zł [58 970 tys. zł], wzrost o 31,9%" - czytamy w komunikacie.

Prezentowane powyżej wyniki sprzedażowe grupy zgodne są z prognozami, na które zarząd wskazywał 17 marca 2020 r., określając prawdopodobny wpływ pandemii koronawirusa na przychody grupy kapitałowej w całym roku obrachunkowym, podkreślono.

"W analizowanym okresie 4 kwartałów 2020 roku grupa kapitałowa nie była w stanie utrzymać pozytywnych tendencji sprzedażowych notowanych w 2019 roku, co przełożyło się na spadek łącznych przychodów ze sprzedaży oraz na słabsze wyniki finansowe niż przed rokiem" - czytamy dalej w komunikacie.

Zgodnie z prognozami przedstawionymi w marcu ub.r., największym wyzwaniem dla grupy kapitałowej pozostawało utrzymanie poziomów kontraktacji w segmencie "obsługi budów", a w ramach tego segmentu działalności, w zakresie kontraktów z zakresu budownictwa kubaturowego. Ostatecznie w 2020 roku odnotowano spadającą ilość nowych zleceń w ramach tego segmentu działalności co sprzyjało dodatkowo spadkowi cen usług ofertowanych przez grupę kapitałową.

"Na prezentowane powyżej wyniki wpływ miał też efekt tzw. wysokiej bazy, bowiem IV kwartał 2019 roku bogaty był w transakcje eksportowe związane z przesunięciami i sprzedażą sprzętu budowlanego (szalunków budowlanych) w ramach Unii Europejskiej" - napisano dalej.

Z kolei, działalność handlowa grupy w ramach segmentu "sprzedaży materiałów budowlanych" była dość stabilna szczególnie w II połowie 2020 roku, czego rezultatem dla danych sprawozdawczych za okres pełnego roku był tylko niewielki spadek w porównaniu z rokiem 2019, podano też w materiale.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)