"W związku z powyższym, spółka jednocześnie informuje, że z dniem 8 marca 2021 roku utraci status spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i przestanie podlegać obowiązkom, w tym obowiązkom informacyjnym, właściwym dla spółek publicznych" - czytamy w komunikacie.

26 lutego br. Ceramika Nowa Gala otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Główną działalnością grupy Ceramika jest produkcja i hurtowa sprzedaż płytek ceramicznych i gresów. Produkty wytwarzane są w dwóch nowoczesnych zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Końskich oraz Kopaninach w powiecie koneckim. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 145,83 mln zł w 2019 r. Spółka zadebiutowała na GPW w 2004 roku.

(ISBnews)