Reklama

"Jesteśmy optymistami i obserwujemy to, co się dzieje i te trendy, które mieliśmy w I kw. - to wygląda, że też będziemy mieli dobry kwartał. Natomiast nie uprzedzajmy tego, o czym dopiero za jakiś czas będziemy mówić" - powiedział wiceprezes Marek Panek podczas wideokonferencji.

"Myślę, że tutaj jednak odnosimy się do naszego backlogu. [...] Natomiast z drugiej strony nie wystąpiły na rynku żadne takie zjawiska, które by spowodowały jakąś znaczącą zmianę - czy 'in plus' i 'in minus'. Patrzymy na backlog, który jest jakimś wyznacznikiem tego, jak ten biznes działa" - dodał wiceprezes Artur Wiza.

Spółka podała wcześniej, że jej obecny portfel zamówień po wynikach za I kw. 2021 rok wynosi 8 576 mln zł, co oznacza wzrost o 14% w skali roku.

"Dużo się dzieje na rynku, jeżeli chodzi o akwizycje i my to oczywiście śledzimy. Cały czas analizujemy spółki, spotykamy się i prowadzimy tych działań sporo. Natomiast mamy jedną taką spółkę, z którą faktycznie już rozmawiamy o cenie i strukturze transakcji, ale to nie jest coś spektakularnego i wielkiego, natomiast potrzebnego z punktu widzenia produktów" - powiedział Panek.

Dodał, że spółka obserwuje niezdrowe "szaleństwo" na rynku, jeżeli chodzi o wyceny spółek i niechętnie uczestniczy w tego typu wyścigu cenowym.

Spółka podała także, że w I kw. 2021 r. jako grupa na rynku europejskim przejęła firmę Things Solver, która zajmuje się oprogramowaniem w zakresie sztucznej inteligencji i machine learning i Vebspot, która świadczy usługi jako portal internetowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą dokonywać zakupów produktów, usług lokalnych i podróżniczych. Z kolei na rynku izraelskim spółka przejęła ITSoft, która świadczy usługi w zakresie outsourcingu pracowników R&D i firmę Kol Hamas, która jest dostawcą usług kadrowo-płacowych, księgowych i podatkowych.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 12,19 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)