"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk wskazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2020, tj. kwotę 64 243 783 zł, na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części na kapitał zapasowy, tj. postanawia przeznaczyć na pokrycie strat kwotę 14 626 815 zł, a na kapitał zapasowy kwotę 49 616 968 zł" - czytamy w uchwale.

OncoArendi Therapeutics to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r. W 2020 r. miała 125 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)