"Powierzenie nam wykonawstwa tak kompleksowego projektu o kluczowym znaczeniu dla miasta i jego mieszkańców to dla nas ogromne wyróżnienie. Wspólne przedsięwzięcie Gminy Dąbrowa Górnicza i Tramwajów Śląskich obejmuje m.in. modernizację torów i trakcji elektrycznej, przebudowę jezdni, przejść podziemnych, chodników i budowę dróg rowerowych. Dzięki tej inwestycji wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej staną się łatwo dostępne dla pasażerów, a podróż nimi będzie o wiele bardziej komfortowa. Zmodernizowane torowiska ograniczą także hałas związany z eksploatacją tramwajów, a w przyszłości pozwolą na włączenie do sieci nowoczesnego, niskopodłogowego taboru. To kolejny pozyskany przez nas projekt w segmencie miejskim, który wpisuje się w nasze założenia o stopniowym zwiększaniu udziału projektów miejskich w całościowym portfelu zamówień" - powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

Zakres prac w tym projekcie określiły obie instytucje występujące po stronie zamawiającego. Tramwaje Śląskie wyznaczyły zadanie obejmujące przebudowę torowiska o łącznej długości ok. 5,2 km wraz z przejazdami i siecią trakcyjną. W części dotyczącej infrastruktury tramwajowej inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych.

Reklama

Z kolei po stronie Gminy Dąbrowa Górnicza zadanie obejmuje budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej (w tym chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz zieleńców), a także częściowe zmiany geometrii istniejącego układu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu jezdni i pasów dzielących. Zmodernizowany zostanie także istniejący system oświetlenia drogowego. Przebudowaniu ulegną pozostałe skrzyżowania oraz istniejące zjazdy, w tym skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Morcinka, które przerobione zostanie na rondo turbinowe, podano także.

Zadanie dotyczy także przebudowy istniejących przystanków Gołonóg Manhattan i Aleja Róż, w miejscu których pojawią się zintegrowane przystanki tramwajowo-autobusowe oraz przebudowę trzech przystanków Gołonóg Damel, Gołonóg Centrum oraz Reden. W rejonie tego ostatniego przebudowane zostanie dodatkowo przejście podziemne, a sam przystanek zmieni swoją lokalizację. Jednocześnie rozebrane zostaną konstrukcje przejść podziemnych przy przystanku Gołonóg Damel oraz pomiędzy przystankiem Gołonóg Centrum, a skrzyżowaniem ulic Piłsudskiego i Kasprzaka, wymieniono.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 901 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)