Reklama

Dekpol Budownictwo zakłada wynik operacyjny kwotowo zbliżony rok do roku, Dekpol Deweloper 210 mln zł przychodów i przekazanie ok. 300 mieszkań, a Dekpol Steel 112 mln zł przychodów w br.

"W Dekpol Budownictwo w I półroczu częściowo zneutralizowaliśmy niekorzystne otoczenie biznesowe dzięki dużej liczbie stabilnie realizowanych projektów zakontraktowanych tuż przed podwyżkami cen materiałów budowlanych. Ponadto zahamowaliśmy również akwizycję nowych kontraktów na początku 2021 r., kiedy odnotowaliśmy gwałtowny trend wzrostu cen materiałów budowlanych. Nasza koncentracja na realizacji krótkoterminowych projektów oraz inwestycje we własną prefabrykację okazały się również silnym remedium na niekorzystną dynamikę zmian cen w pierwszym półroczu" - powiedział prezes Dekpol Budownictwo Michał Skowron w rozmowie z ISBnews.

"Patrząc w kierunku II półrocza, obserwujemy, iż obecnie niestabilność na rynku materiałów budowlanych jest niższa, co pozytywnie przekłada się na stabilizację i bezpieczeństwo marż projektowych. Podtrzymujemy nasz cel: chcemy osiągnąć wynik operacyjny w okolicach wyniku zeszłorocznego" - dodał.

Dekpol Budownictwo miał w I półroczu 21,3 mln zł EBIT, wobec 19 mln zł rok wcześniej i 45,3 mln zł w całym 2020 r.

Również Dekpol Deweloper podtrzymuje cele na ten rok, poinformował ISBnews prezes Sebastian Barandziak.

"Przekazania zaplanowane na 2021 r. są konsekwentnie realizowane. Jesteśmy mniej więcej w połowie celu przychodowego, idzie to zgodnie z założeniami" - powiedział Barandziak.

W I półroczu deweloper przekazał 214 lokali o wartości 91,4 mln zł. Celem jest 300 lokali przekazanych i ok. 350 lokali sprzedanych oraz 210 mln zł rozpoznanych przychodów.

"W naszej flagowej inwestycji Sol Marina zakończyliśmy I etap i przekazaliśmy 92 lokale. II etap jest w budowie, podpisujemy umowy i jesteśmy zadowoleni z wyników [sprzedaży], które są powyżej oczekiwań. III etap ma pozwolenie na budowę, rozpoczęliśmy też budowę części condo-hotelowej, gdzie sprzedaliśmy do tej pory 20% lokali" - powiedział prezes.

"Mamy bardzo zdywersyfikowany portfel i bank ziemi, nadal wierzymy w budownictwo mieszkaniowe i oferowanie ok. 60% lokali jako mieszkalnych, a 40% jako usługowych [inwestycyjnych]" - podkreślił.

CFO Grupy Dekpol Katarzyna Szymczak-Dampc poinformowała, że Dekpol Steel podtrzymuje zakładany na ten rok wzrost przychodów do 112 mln zł.

"Rozbudowa powierzchni zakładu została przesunięta na II kw 2022 r. Powiększanie mocy produkcyjnych Dekpol Steel jest natomiast konsekwentnie realizowane poprzez zaawansowane działania związane z pozyskaniem kadry" - dodała.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)