Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 34,07 mln euro wobec 32,35 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z tytułu wynajmu sięgnęły 34,83 mln euro w III kw. 2021 r. wobec 32,66 mln euro rok wcześniej. Przychody z usług wyniosły odpowiednio: 10,74 mln euro wobec 10,23 mln euro.

Reklama

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 32,27 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,39 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach z tytułu wynajmu w wysokości 94,62 mln euro w porównaniu z 91,7 mln euro rok wcześniej i przychodach z usług - odpowiednio: 29,81 mln euro wobec 29,88 mln euro rok wcześniej.

Łącznie przychody z wynajmu i usług wzrosły do 124 mln euro w okresie 9 miesięcy 2021 roku w porównaniu do 122 mln euro w okresie 9 miesięcy 2020 r.

"Odnotowano wzrost przychodów z wynajmu i usług o 7,4 mln euro w związku z nabyciem nowych obiektów i ukończeniem budynków Green Heart, Advance Business Center i Matrix. Wzrost został częściowo skompensowany spadkiem przychodów z wynajmu i usług w centrach handlowych w Polsce i Bułgarii o 2,8 mln euro w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 oraz spadkiem przychodów z najmu po sprzedaży Spiral w IV kw. 2020 r. o 3 mln euro" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Odnotowano wzrost zysku brutto z działalności operacyjnej do 93 mln euro w okresie 9 miesięcy 2021 r. w porównaniu do 91 mln euro w okresie 9 miesięcy 2020 r., głównie w wyniku wzrostu przychodów z wynajmu w wyniku nabycia i ukończenia budowy nowych nieruchomości, częściowo skompensowany utratą przychodów z wynajmu i usług ze względu na sprzedaż biurowca Spiral i zamknięcia naszych centrów handlowych z powodu COVID-19.

Strata netto z aktualizacji wartości aktywów w okresie I-III kw. 2021 r. wyniosła 2 mln euro w porównaniu do 67 mln straty rok wcześniej.

"Strata netto z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych wynika głównie z nakładów inwestycyjnych w istniejące nieruchomości, skompensowanej częściowo zyskiem z aktualizacji wyceny aktywów nabytych na Węgrzech" - czytamy dalej.

"Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 83 mln euro (82 mln euro w okresie 9 m-cy 2020 r.), a zysk netto wyniósł 33 mln euro w okresie 9 m-cy 2021 r. (17 mln euro w okresie 9 m-cy 2020 r.). Wiąże się to głównie z mocnymi wynikami operacyjnymi, rozpoznaniem straty z tytułu aktualizacji wartości aktywów niższej o 65 mln euro oraz niższą stratą z tytułu różnic kursowych, co zostało częściowo skompensowane przez wzrost kosztów finansowania o 9 mln euro i rozpoznanie podatku w wysokości 13 mln euro (3 mln euro podatku w okresie 9 m-cy 2020 r.)" - napisano także w komunikacie.

Marża brutto z wynajmu wyniosła 93 mln euro w okresie 9 miesięcy 2021 r. (91 mln euro w okresie 9 miesięcy 2020 r.)

"EPRA NAV wyniosła 1 149 mln euro na dzień 30 września 2021 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,37 euro (10,96 zł)" - podano także.

Wskaźnik wynajęcia ukształtował się na poziomie 91% na 30 września 2021 r. (91% na dzień 31 grudnia 2020 r.)

"Dzięki nieruchomościom nabytym w 2021 r. mogliśmy rozpoznać ok. 7 mln euro dodatkowej marży brutto, co z nadwyżką skompensowało negatywny wpływ COVID-19 i sprzedaż biurowca Spiral. Wyniki po trzech kwartałach 2021 r. wykazują tendencję wzrostową, a wszystkie główne parametry są powyżej wartości z 2020 r. Mimo iż aktywność w zakresie wynajmu nie dorównuje wynikom sprzed pandemii COVID-19, udało nam się utrzymać wskaźnik wynajęcia na poziomie 91%. Obserwujemy ekspansję najemców powierzchni handlowych na wszystkich naszych rynkach i we wszystkich centrach handlowych. Zwłaszcza galerie handlowe w Polsce i Serbii odnotowują coraz lepsze wyniki po lockdownach, a ich obroty są wyższe nawet w porównaniu z 2019 rokiem. Najemcy powierzchni biurowych zazwyczaj pozostają w zajmowanych obiektach i nie szukają nowych, co działa na naszą korzyść" - skomentował prezes Yovav Carmi, cytowany w komunikacie.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, oferującą powierzchnie biurowe i handlowe. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. W 2020 r. miała ok. 160 mln euro przychodów z najmu i usług.

(ISBnews)