Reklama

"Wpływy z oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na finansowanie akwizycji zagranicznych spółek świadczących usługi IT, o ugruntowanej pozycji rynkowej i specjalizujących się w technologiach zgodnych ze strategicznymi kompetencjami TTMS. Celem akwizycji jest przyspieszenie ekspansji Grupy na wybranych rynkach zagranicznych" - czytamy w komunikacie.

W przypadku subskrypcji wszystkich nowych akcji, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, udział nowych akcjonariuszy będzie stanowić ok. 25% wszystkich akcji istniejących po ofercie. Zakłada się także, że po przeprowadzeniu oferty spółkę oraz wszystkich jej dotychczasowych akcjonariuszy obowiązywać będą umowy ograniczające możliwość, odpowiednio, emitowania lub zbywania papierów wartościowych (tzw. umowy lock-up). Ograniczenia obowiązywać będą przez okres 360 dni od dnia debiutu giełdowego. Menedżerem oferty jest Ipopema Securities, podano także.

"Mamy zasoby, unikalną wiedzę i strategię, która przybliża nas do realizacji celu, jakim jest zdobycie pozycji dużego, globalnego dostawcy usług IT. Zakładamy rozwój zarówno poprzez akwizycje jak i wzrost organiczny. Chcemy umacniać pozycję w Europie oraz w Azji, gdzie posiadamy dynamicznie rozwijającą się spółkę z siedzibą w Kuala Lumpur. W październiku br. przejęliśmy pakiet kontrolny akcji w duńskiej spółce ConCor A/S, dzięki tej transakcji zwiększymy naszą obecność nie tylko w Danii, ale także w pozostałych krajach skandynawskich. W ten sposób umacniamy naszą markę, rozbudowujemy zagraniczną sieć sprzedaży oraz tworzymy większe możliwości pozyskania wysokomarżowych projektów. Ogłoszony dziś zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i pozyskanie w ten sposób środków na dalszy rozwój, poprzez selektywne akwizycje, może istotnie przyspieszyć naszą dalszą globalną ekspansję" - powiedział prezes Sebastian Sokołowski, cytowany w komunikacie.

Głównymi akcjonariuszami spółki są, działając w porozumieniu: polska spółka informatyczna Transition Technologies S.A. posiadająca 33,4% akcji oraz członkowie zarządu tej spółki: Konrad Świrski i Tomasz Gilarski posiadający po 16,7% akcji każdy. Pozostałe akcje są w posiadaniu członków zarządu TTMS: Sebastiana Sokołowskiego (20,0%), Krzysztofa Zapały i Adama Kaczmarczyka (po 6,6% każdy), podano także.

Wcześniej spółka informowała, że do końca 2021 r. planuje ofertę publiczną i debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

TTMS jest szybko rosnącym dostawcą nowoczesnego outsourcingu IT w Polsce i na rynkach zagranicznych, skierowanego głównie do globalnych korporacji. Należy do grupy Transition Technologies.

(ISBnews)