"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 158 623,2 zł do kwoty nie mniejszej niż 168 537,2 zł i nie większej niż 198 279 zł, to jest o kwotę nie mniejszą niż 9 914 zł i nie wyższą niż 39 655,8 zł" - czytamy w uchwale nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Emisja akcji serii I nastąpi w formie subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej. Akcje zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym, podano także.

Reklama

"Celem pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy spółki w związku z planowaną emisją akcji serii I spółki jest umożliwienie pozyskania przez spółkę środków finansowych na dalszy rozwój wśród maksymalnego kręgu inwestorów. Ograniczenie emisji jedynie do dotychczasowych akcjonariuszy mogłoby nie doprowadzić do pozyskania środków w takiej wysokości jakie byłyby satysfakcjonujące dla spółki. Takie rozwiązanie, to jest wyłączenie prawa poboru i skierowanie oferty do szerokiego kręgu inwestorów leży tym samym w interesie spółki oraz pośrednio jej akcjonariuszy" - czytamy w opinii zarządu, uzasadniającej pozbawienie prawa poboru.

Zarząd proponuje by ustalenie ceny emisyjnej pozostało w jego kompetencjach, co "umożliwi elastyczne określenie ceny i uzależnienie jej od warunków panujących na rynku w momencie przeprowadzania oferty oraz zainteresowania inwestorów, co doprowadzi do maksymalizacji wpływów z oferty". Jednocześnie zarząd wskazał, że na ustalenie ceny emisyjnej zobowiązany będzie uzyskać zgodę rady nadzorczej.

W połowie grudnia 2021 r. Creotech Instruments złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt związany z przeniesieniem notowań akcji spółki na rynek główny z rynku NewConnect. Spółka zakłada, iż jej debiut na GPW będzie możliwy I połowie 2022 roku.

Przeniesienie notowań akcji jest jednym z elementów procesu pozyskania przez spółkę kapitału na poziomie 40-50 mln zł.

Złożony w KNF prospekt obejmuje dotychczasowe akcje na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H. Spółka zapowiadała, że walne zgromadzenie 14 stycznia 2022 r. podejmie decyzję w sprawie emisji akcji serii I (do 396 558 akcji, stanowiących do 20% podwyższonego kapitału).

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2021 r.

(ISBnews)