Przychody spółki wyniosły 55,1 mln zł. Sprzedaż danych, będąca kluczowym segmentem działalności spółki, wzrosła o 88% i wynosi 25,2 mln zł, a jej udział w przychodach w IV kw. 2021 r. wyniósł 58,2%.

"Głównym celem w planach na 2021 rok był wzrost przychodów w kluczowym dla nas segmencie sprzedaży danych, gdzie marża wynosi blisko 70%. Osiągnęliśmy na tej płaszczyźnie duży sukces. Sprzedaż danych wzrosła o 88%. Co istotne, aż 80% przychodów ze sprzedaży danych pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i jest rozliczana w dolarach amerykańskich, podczas gdy większość kosztów generujemy w złotych, co zwiększa rentowność naszego biznesu. Podsumowując, za nami udany rok, zarówno pod kątem wyników, jak i ze względu na zakończoną sukcesem adaptację biznesu, który rośnie w oparciu o stabilny i dający pole do dalszych, globalnych wzrostów model" - powiedział prezes Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.

Reklama

Pod względem osiągniętych wyników finansowych 2021 rok był dla Cloud Technologies najlepszym okresem od 4 lat. W tym czasie zakończyła się rozpoczęta w 2019 r. transformacja biznesu, koncentrująca się na szybkim rozwoju działalności w segmencie Data Enrichment. W celu uproszczenia segmentacji i umożliwienia inwestorom lepszego zrozumienia biznesu zarząd Cloud Technologies podjął decyzję o zastąpieniu segmentu Data Enrichment segmentem Sprzedaż danych. Dotychczasowe segmenty Data Consulting, Data Acquisition oraz Pozostałe zostały sklasyfikowane jako jeden segment: Pozostała działalność, podkreślono.

Nadrzędnym celem Cloud Technologies w najbliższych latach jest budowa wartości spółki dla akcjonariuszy. Aby zrealizować ten cel, zarząd przyjął strategię na lata 2021-2023, której najważniejszym elementem jest dynamiczny wzrost sprzedaży danych poprzez m.in. dalszą globalizację sprzedaży, międzynarodowe akwizycje oraz rozwój technologiczny autorskiej platformy DMP.

"Nasz model biznesowy oparty na sprzedaży danych sprawia, że jesteśmy jednymi z beneficjentów globalnego wzrostu branży reklamy internetowej oraz transformacji cyfrowej, która w coraz większym stopniu angażuje konsumentów online. Rozwój rynku w połączeniu z wysoką rentownością naszego modelu biznesowego pozwala nam wypracowywać coraz lepsze wyniki. Zysk netto był w zeszłym roku aż o 8,5 mln zł wyższy niż w 2020 r., a EBITDA w 2021 r. wzrosła aż o 196% i wyniosła 17,8 mln zł" - podsumował dyrektor finansowy i członek zarządu Piotr Soleniec.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Zajmuje się big data, marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) - OnAudience.com. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

(ISBnews)