Zysk operacyjny wyniósł 15,94 mln zł wobec 4,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 399,8 mln zł w 2020 r. wobec 417,69 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane wyniki finansowe bez MSSF 16 wykazały 33,7 mln zł zysku EBITDA w 2020 r. wobec 24,7 mln zł rok wcześniej oraz 8 mln zł zysku netto wobec 0,02 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 8,4% wobec 5,9% rok wcześniej.

"W minionym roku mierzyliśmy się z najpoważniejszym wyzwaniem w dotychczasowej historii spółki. Pandemia COVID-19 istotnie wpłynęła na wiele sektorów gospodarki, w tym, będący na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, sektor medyczny. Pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego, dzięki elastycznemu modelowi biznesowemu, przy zachowaniu dyscypliny kosztowej, marża EBITDA grupy wzrosła rok do roku o 2,5 pkt proc. Ponad 70% wpływów pozyskujemy z abonamentów medycznych, co znacząco uodporniło nasz wynik finansowy na spadek przychodów w obszarze fee for service (FFS). W istocie okazało się, że wybuch pandemii z punktu widzenia zyskowności spółki jest bardziej szansą niż zagrożeniem. Przez cały 2020 rok w spółce funkcjonował komitet kryzysowy, który na bieżąco reagował na dynamicznie zmieniające się warunki tak, aby zapewnić pacjentom ciągłość świadczeń medycznych, przy zachowaniu jak najwyższych standardów ochrony epidemicznej. Komitet, którym bezpośrednio zarządzałem, podjął również wiele decyzji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego spółce. Wyniki spółki są efektem, z jednej strony specyfiki struktury przychodów, a z drugiej właściwego zarządzania kryzysem" - powiedział prezes Jacek Rozwadowski, cytowany w komunikacie.

"W drugim półroczu 2020 roku sukcesywnie wracaliśmy do świadczenia usług w pełnym zakresie. Odnotowaliśmy wzrost sprzedaży w obszarze stomatologii, medycyny estetycznej oraz diagnostyki. Nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży rok do roku o 4,3%, do 399,8 mln zł jest oczywistą konsekwencją ograniczeń pandemicznych oraz niepewnej sytuacji gospodarczej mającej wpływ na wstrzymywanie decyzji zakupowych przez klientów segmentu B2B w 2020 roku" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 7,16 mln zł wobec 2,87 mln zł straty rok wcześniej.

Centrum Medyczne Enel-Med jest prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce, obecnym na polskim rynku ochrony zdrowia od 1993 roku. Spółka świadczy usługi medyczne w 1600 placówkach, w tym w 41 placówkach Grupy Enel-Med. Od 2011 roku jest spółką notowaną na GPW.

(ISBnews)